Contoh Surat Berhenti Kerja (Ringkas dan Mudah)

Terdapat pelbagai cara untuk menulis surat perletakan jawatan, bergantung pada situasi kerja dan hubungan anda dengan majikan. Di bawah adalah tiga contoh surat berhenti kerja dengan pendekatan yang berbeza.

Contoh 1: Surat Perletakan Jawatan Formal

[Nama Anda] [Alamat Anda] [Tarikh]

[Nama Majikan atau Pengurus] [Nama Syarikat] [Alamat Syarikat]

Tuan/Puan,

Perletakan Jawatan

Saya menulis surat ini untuk secara rasmi memberitahu tentang keputusan saya untuk meletakkan jawatan dari jawatan [Jawatan Anda] di [Nama Syarikat]. Sesuai dengan terma kontrak perkhidmatan, saya memberikan notis [Tempoh Notis, cth: satu bulan] yang akan bermula dari tarikh surat ini.

Keputusan ini diambil selepas pertimbangan yang mendalam dan bukan kerana sebarang ketidakpuasan terhadap syarikat. Saya menghargai peluang yang diberikan untuk berkembang dan memperoleh pengalaman berharga sepanjang berkhidmat di sini.

Selama tempoh notis, saya berjanji untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggungjawab dengan sebaiknya dan akan membantu dalam proses transisi kepada pekerja yang akan menggantikan saya.

Terima kasih atas sokongan dan bimbingan yang diberikan sepanjang saya berkhidmat di [Nama Syarikat]. Saya berharap dapat terus menjaga hubungan profesional yang baik di masa hadapan.

Hormat saya,

[Tandatangan Anda] [Nama Anda]


Contoh 2: Surat Perletakan Jawatan Ringkas

[Nama Anda] [Alamat Anda] [Tarikh]

[Nama Majikan atau Pengurus] [Nama Syarikat] [Alamat Syarikat]

Tuan/Puan,

Perletakan Jawatan

Saya ingin memaklumkan bahawa saya memutuskan untuk meletakkan jawatan dari [Jawatan Anda] di [Nama Syarikat], berkuatkuasa pada [Tarikh Akhir Kerja].

Saya bersyukur atas peluang yang diberikan selama saya berkhidmat di sini. Saya berjanji akan menyelesaikan semua tugas saya dengan baik sebelum saya berhenti dan bersedia membantu dalam proses transisi.

Terima kasih atas semua pengalaman yang diperoleh.

Hormat saya,

[Tandatangan Anda] [Nama Anda]


Contoh 3: Surat Perletakan Jawatan dengan Sebab Khusus

[Nama Anda] [Alamat Anda] [Tarikh]

[Nama Majikan atau Pengurus] [Nama Syarikat] [Alamat Syarikat]

Tuan/Puan,

Perletakan Jawatan

Dengan rasa hormat, saya ingin memaklumkan tentang keputusan saya untuk berhenti dari posisi [Jawatan Anda] di [Nama Syarikat], berkuatkuasa pada [Tarikh Akhir Kerja].

Keputusan ini dibuat kerana sebab peribadi yang memerlukan saya memberikan lebih banyak perhatian kepada keluarga saya. Walaupun keputusan ini sukar, saya percaya ini adalah yang terbaik untuk keadaan saya sekarang.

Saya berterima kasih atas peluang dan pengalaman yang telah saya peroleh selama bekerja di sini. Saya akan berusaha menyelesaikan semua tugas saya dengan penuh tanggungjawab sebelum saya berhenti dan bersedia membantu dalam proses transisi kepada pengganti saya.

Terima kasih atas pemahaman dan sokongan anda.

Hormat saya,

[Tandatangan Anda] [Nama Anda]


Surat Berhenti Kerja Notis 24 Jam

[Nama Anda] [Alamat Anda] [Tarikh]

[Nama Majikan atau Pengurus] [Nama Syarikat] [Alamat Syarikat]

Tuan/Puan,

Perletakan Jawatan dengan Notis 24 Jam

Dengan penuh hormat, saya ingin memaklumkan bahawa atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, saya terpaksa meletakkan jawatan saya sebagai [Jawatan Anda] di [Nama Syarikat], dengan notis 24 jam yang berkuatkuasa segera.

Saya memahami bahawa situasi ini tidak ideal dan saya mohon maaf atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul akibat keputusan saya ini. Keputusan untuk berhenti dengan notis yang singkat ini dibuat atas keadaan yang mendesak dan di luar kawalan saya.

Saya berkomitmen untuk menggunakan 24 jam berikutnya untuk memastikan bahawa semua tugas dan tanggungjawab saya diserahkan dengan teratur. Saya juga bersedia untuk membantu dalam proses transisi secepat mungkin, termasuk memberikan panduan atau informasi yang diperlukan kepada pengganti saya atau pasukan.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih atas peluang dan pengalaman yang telah saya peroleh semasa bekerja di [Nama Syarikat]. Saya menghargai setiap peluang pembelajaran dan kerjasama yang saya alami di sini.

Saya berharap [Nama Syarikat] akan terus maju dan berjaya di masa hadapan. Saya juga berharap dapat memelihara hubungan baik dengan syarikat dan rakan sekerja walaupun saya tidak lagi berkhidmat di sini.

Sekali lagi, saya minta maaf atas notis yang singkat ini dan menghargai pemahaman serta sokongan anda.

Hormat saya,

[Tandatangan Anda] [Nama Anda]


Surat Berhenti Kerja Notis 1 Bulan

[Nama Anda] [Alamat Anda] [Tarikh]

[Nama Majikan atau Pengurus] [Nama Syarikat] [Alamat Syarikat]

Yang Berhormat [Nama Majikan atau Pengurus],

Perletakan Jawatan (Notis 1 Bulan)

Dengan hormat, saya ingin menyampaikan niat saya untuk meletakkan jawatan saya sebagai [Jawatan Anda] di [Nama Syarikat], berkuatkuasa sebulan dari tarikh surat ini, mengikut syarat notis yang ditetapkan dalam kontrak perkhidmatan saya.

Keputusan untuk berhenti ini bukanlah satu keputusan yang mudah. Saya telah mempertimbangkan dengan teliti dan merasakan ini adalah langkah terbaik untuk masa depan kerjaya dan perkembangan peribadi saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada [Nama Syarikat] atas peluang, sokongan, dan pengalaman berharga yang telah saya peroleh semasa saya bekerja di sini.

Selama tempoh notis satu bulan ini, saya berkomitmen untuk menyelesaikan semua projek dan tanggungjawab yang masih tergantung dan akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan proses peralihan berjalan lancar. Saya bersedia untuk bekerjasama dengan pengganti saya atau membantu pasukan saya dalam apa jua cara yang diperlukan untuk memastikan peralihan yang tanpa gangguan.

Saya amat menghargai segala peluang yang diberikan kepada saya selama berkhidmat di [Nama Syarikat] dan saya berharap dapat membawa serta pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh di sini ke dalam babak baru dalam karier saya.

Sekali lagi, terima kasih atas segala sokongan dan bimbingan yang telah diberikan kepada saya. Saya berharap dapat terus menjalin hubungan baik dengan semua di [Nama Syarikat] dan mengharapkan yang terbaik untuk masa depan syarikat.

Hormat saya,

[Tandatangan Anda]
[Nama Anda]

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment