Kata Ganda: Jenis,Contoh dan Penggunaannya

Kata ganda adalah salah satu aspek penting dalam tatabahasa Bahasa Melayu. Ia terbentuk daripada kata yang digandakan, sama ada sebahagian atau seluruhnya. Artikel ini akan berkongsi jenis-jenis kata ganda dan contoh-contoh yang relevan serta cara penggunaannya.

Jenis-Jenis Kata Ganda

Kata Ganda Seluruh

 • Definisi: Kata dasar yang digandakan seluruhnya.
 • Bentuk: Kata nama, kata adjektif, kata kerja, atau kata keterangan.
 • Penggabungan: Digabungkan dengan tanda sempang (-).
 • Contoh:
  • Gandaan kata nama: buku-buku, kereta-kereta
  • Gandaan kata kerja: jalan-jalan, pandang-pandang
  • Gandaan kata adjektif: awal-awal, bulat-bulat
 • Contoh ayat: “Tempat letak kereta di pasaraya itu dipenuhi dengan kereta-kereta mewah.”

Kata Ganda Penuh

 • Definisi: Mempunyai makna yang khusus.
 • Bentuk: Sama seperti kata ganda seluruh tetapi membawa maksud tunggal atau jamak.
 • Contoh: biri-biri, kanak-kanak, kupu-kupu
 • Contoh ayat: “Kupu-kupu yang ada di taman itu sangat cantik dan mempersonakan.”

Kata Ganda Separa (Separuh)

 • Definisi: Terbentuk apabila sebahagian daripada kata saja yang digandakan.
 • Bentuk: Terdiri daripada kata nama yang memberi maksud kepada benda atau konsep.
 • Contoh: cecair, kekunci, lelangit
 • Contoh ayat: “Cecair pekat yang mengalir dari bawah kereta itu masih tidak diketahui puncanya.”

Kata Ganda Bersajak atau Berima

 • Definisi: Mengalami persamaan atau penyesuaian bunyi (rima) apabila digandakan.
 • Contoh:
  • Persamaan bunyi di pangkal: lalu-lalang, beli-belah
  • Persamaan bunyi di hujung: karut-marut, cerai-berai
  • Penyesuaian bunyi seluruhnya: compang-camping, dolak-dalik
 • Contoh ayat: “Lelaki yang berpakaian compang-camping itu kelihatan mundar-mandir di hadapan rumah.”

Kata Ganda Berimbuhan

 • Definisi: Terhasil dengan membubuh imbuhan di mana-mana tempat dalam kata ganda.
 • Contoh:
  • Imbuhan awalan di awal kata: tergesa-gesa, berpura-pura
  • Imbuhan awalan selepas tanda sengkang: tahu-menahu, kejar-mengejar
  • Imbuhan akhiran di akhir kata: barang-barangan, terang-terangan
  • Apitan seluruh kata ganda: tergila-gilakan, menghuru-harakan
 • Contoh ayat: “Sejak zaman sekolah Zarul memang tergila-gilakan Zati.”

Kata ganda adalah elemen tatabahasa yang unik dan penting dalam Bahasa Melayu. Ia mempunyai pelbagai jenis dan bentuk, yang masing-masing mempunyai kegunaan dan maksud tersendiri. Pemahaman yang baik mengenai kata ganda akan membantu dalam memahami dan menggunakan Bahasa Melayu dengan lebih efektif.

Semoga artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kata ganda dalam Bahasa Melayu.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment