SPPAT Login Sistem Pengurusan Peperiksaan Atas Talian KPM

SPPAT merupakan singkatan bagi Sistem Pengurusan Peperiksaan Atas Talian. Ianya merupakan satu sistem yang dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk urusan pendaftaran dan juga urusan lain berkaitan peperiksaan, khususnya peperiksaan SPM.

Login SPPAT

URL Utalam SPPAT adalah: https://sppat.moe.gov.my/#ppd Namun, terdapat 8 sistem di bawah SPPAT, klik mengikut sistem yang ingin anda akses dan login.

SPPAT juga memaparkan notis terbaharu berkenaan pengurusan peperiksaan yang perlu diambil tahu oleh pihak yang berkenaan.

Lihat panduan ini jika mengalami kesukaran ataupun ralat ketika mengakses SPPAT.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment