Portal Semakan Kerjaya KKM :Penempatan,Pelantikan, Kenaikan Pangkat

Portal Semakan Kerjaya KKM adalah sebuah portal yang dibangunkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memudahkan semakan berkaitan penempatan, pelantikan, dan rayuan penempatan bagi warga kerja di bawah KKM. Portal ini khususnya ditujukan kepada penjawat awam atau individu yang baru dilantik untuk berkhidmat di bawah KKM​​.

Semakan Penempatan KKM

Semakan penempatan adalah salah satu perkhidmatan utama yang ditawarkan oleh portal ini. Ini termasuk semakan keputusan penempatan untuk lantikan baru, senarai pertukaran, dan senarai penempatan. Portal ini juga menyediakan semakan penempatan untuk latihan separa perubatan, yang memungkinkan pengguna memantau status penempatan mereka dalam pelbagai skema dan program latihan yang disediakan oleh KKM​​.

Pautan semakan: https://semakerjaya.moh.gov.my/semakan.php

Contoh semakan penempatan termasuk semakan keputusan penempatan lantikan kontrak ke tetap, semakan keputusan pelantikan semula secara kontrak, dan semakan keputusan penempatan pertukaran. Setiap semakan ini mempunyai tarikh kuatkuasa yang berbeza dan melibatkan bilangan orang yang berbeza-beza bergantung pada jenis penempatan dan keperluan KKM pada masa itu​​.

Semakan Pelantikan KKM

Untuk semakan pelantikan, portal ini menyediakan informasi tentang pelantikan semula secara kontrak, termasuk jumlah individu yang terlibat dalam setiap fasa pelantikan. Ini membolehkan pengguna mengetahui status pelantikan mereka dan memahami keputusan pelantikan yang dibuat oleh KKM pada masa tertentu​​.

Pautan semakan: https://semakerjaya.moh.gov.my/semakan.php

Semakan Kenaikan Pangkat KKM

Portal ini juga memungkinkan pengguna untuk melakukan semakan kenaikan pangkat. Pengguna boleh memasukkan nombor kad pengenalan mereka untuk memeriksa status kenaikan pangkat mereka, termasuk tarikh lantikan, tarikh sah perkhidmatan, dan keputusan terkait kenaikan pangkat dalam skim perkhidmatan yang bersesuaian​​.

Pautan semakan: https://semakerjaya.moh.gov.my/semakan.php

Penggunaan Portal

Untuk menggunakan portal Semakan Kerjaya KKM, pengguna harus mengikuti langkah-langkah berikut:

  1. Melayari pautan portal di https://semakerjaya.moh.gov.my/semakan.php
  2. Klik pada urusan perkhidmatan yang relevan.
  3. Masukkan nombor kad pengenalan dan tekan semak.
  4. Maklumat status urusan akan ditunjukkan.

Portal ini secara berkala dikemaskini oleh KKM untuk memastikan semua informasi terkini dan relevan tersedia untuk pengguna​​.

Secara keseluruhan, Portal Semakan Kerjaya KKM menyediakan satu sumber yang berharga dan mudah diakses bagi mereka yang bekerja dalam sektor kesihatan di Malaysia. Dengan menyediakan maklumat yang tepat dan terkini tentang penempatan, pelantikan, dan kenaikan pangkat, portal ini membantu memastikan proses-proses ini berjalan lancar dan efisien.

About the author

Seorang enthusiast di dalam hal berkaitan pendidikan.

Leave a Comment